DMC-1001

Redundant Power Supply Unit for DMC-1000

DMC-1001

Redundant Power Supply Unit for DMC-1000

เหมาะสำหรับใช้กับแชสซี DMC-1000 หน่วยจ่ายไฟซ้ำซ้อนนี้ทำหน้าที่ป้องกันไม่ให้เกิดไฟฟ้าดับ

เหมาะสำหรับใช้กับแชสซี DMC-1000 หน่วยจ่ายไฟซ้ำซ้อนนี้ทำหน้าที่ป้องกันไม่ให้เกิดไฟฟ้าดับ DMC-1001 เป็นแหล่งจ่ายไฟสำรองแบบถอดเปลี่ยนได้ร้อนที่ออกแบบมาสำหรับใช้กับ DMC-1000

close