DWA-123 D1

N150 Wireless USB Adapter

DWA-123 D1

N150 Wireless USB Adapter

- เข้ากันได้หลากหลาย
– เพิ่มความเร็วและได้ไกลขึ้น
– ง่ายต่อการคอนฟิก

การเชื่อมต่อ
• ไวร์เลสง่ายต่อการเชื่อมต่อโน้ตบุ๊คหรือเครื่องพีซีของคุณ
• เข้ากันได้กับมาตรฐาน IEEE 802.11n และ 802.11g รวมทั้งกับดีไวซ์ด้านเกมคอนโซลและดิจิตัลมีเดียเพลเยอร์
• ใช้มาตรฐานการเข้ารหัสเน็ตเวิร์คด้วยมาตรฐาน WPA™ หรือ WPA2™
ความปลอดภัย
• ง่ายต่อการติดตั้งด้วย D-Link วิซาร์ดเซ็ตอัพ แลการเซ็ตอัพการเข้ารหัสไวไฟ(WPS)
ใช้งาน D-Link DWA-123 Wireless N 150 USB อะแด็ปเตอร์ เพื่อการเชื่อมต่อโน้ตบุ๊คหรือเครื่องพีซีของคุณได้อย่างง่ายดาย เมื่อเชื่อมต่อแล้ว คุณสามารถแชร์อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง การแชร์เอกสาร การแชร์เพลง และการแชร์รูปภาพจากคอมพิวเตอร์ในเครือข่ายของคุณ

ไวร์เลสความเร็วสูงและมีความปลอดภัยสูง

เชื่อมต่อไวร์เลสความเร็วสูง ด้วย D-Link Wireless N 150 ยูเอสบี อะแด็ปเตอร์ ทำให้คุณเพลิดเพลินกับการท่องเว็บ การเช็คอีเมลล์ และการแช็ทกับเพื่อนทางออนไลน์ ด้วย DWA-123 ใช้เทคโนโลยี Wireless N 150  ซึ่งทำให้เพิ่มความเร็วการเชื่อมต่อ และเชื่อมต่อได้ไกลมากขึ้น มาพร้อมมาตรฐาน 802.11g/b ซึ่งทำให้คุณเชื่อมต่อได้เร็วกว่า และมีความเสถียรมากกว่า นอกจากนี้ยังปกป้องข้อมูลส่วนตัวของคุณ ซึ่งไวร์เลส N 150 ยูเอสบี อะแด็ปเตอร์นี้ รองรับมาตรฐานการเข้ารหัสความปลอดภัย WEP, WPA, และ WPA2 ทำให้คุณเชื่อมต่อเน็ตเวิร์คด้วยความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

ความเข้ากันได้

ด้วยไวร์เลส N 150 ยูเอสบี อะแด็ปเตอร์ มาพร้อมการเชื่อมต่อความเร็วสูง ซึ่งมีความเข้ากันได้กับมาตรฐาน Wireless N 150 หรือดีไวซ์ที่รองรับมาตรฐาน 802.11n ซึ่งเข้ากันได้ดีกับรุ่นก่อนหน้านี้คือมาตรฐาน 802.11g/b ซึ่งเพิ่มความมั่นใจในการเชื่อมต่อที่เข้ากันได้หลากหลายมาตรฐาน

ง่ายต่อการติดตั้งและเชื่อมต่อ

มาพร้อมการติดตั้งของระบบที่ชื่อว่า D-Link’s Quick Setup Wizard ทำให้ง่ายต่อการติดตั้งยูเอสบีของคุณ ทำให้การเชื่อมต่อไวไฟทำได้เร็วขึ้น นอกจากนี้ยังเซ็ตอัพการเข้ารหัสข้อมูลที่ชื่อว่า Wi-Fi Protected Setup (WPS) ทำได้อย่างง่ายเพียงแค่กดปุ่ม WPS เพื่อเข้ารหัสข้อมูล ง่ายต่อการติดตั้งและประหยัดเวลา
close