DWA-125

N150 Wireless USB Adapter

DWA-125

N150 Wireless USB Adapter

-Total Compatibility
-Easy Configuration
-Increased Speed and Range

เครือข่ายไร้สายความเร็วสูง

เชื่อมต่อเครือข่ายไร้สายความเร็วด้วย D-Link 150 USB Adapter  และเพลิดเพลินกับการท่องเว็บไซต์, ตรวจเช็คอีเมล์ และแชทคุยกับครอบครัวและเพื่อนออนไลน์    DWA-125 ใช้เทคโนโลยีไร้สายที่ช่วยเพิ่มทั้งความเร็วและระยะทางการกระจายสัญญาณไกลให้ไกลขึ้นบนมาตรฐาน 802.11g /b  ด้วยความน่าเชื่อถือที่มากขึ้น

เชื่อมต่อปลอดภัยด้วยเครือข่ายไร้สาย

เพื่อปกป้องข้อมูลส่วนตัวของคุณเทคโนโลยีไวเรส N150 สนับสนุนมาตรฐานการเข้ารหัส WEP, WPA,WPA2 สำหรับการเชื่อมต่อเข้ากับเครือข่าย

ใช้งานร่วมกับอุปกรณ์อื่น

เทคโนโลยี N150 สามารถทำงานร่วมกันกับอุปกรณ์อื่นที่ใช้เทคโนโลยี N150 หรือ 802.11n ในการเชื่อมต่อได้ดีและมีประสิทธิภาพ รวมถึงอุปกรณ์ที่รองรับเทคโนโลยีรุ่นก่อนหน้า เช่น  802.11g/b

ติดตั้งเชื่อมต่อง่าย

ด้วยโปรแกรมช่วยการติดตั้งของ D-Link  คุณสามารถตั้งค่าเครือข่ายไร้สายของคุณเสร็จได้ง่ายและเร็วตัวช่วยการติดตั้งจะแนะนำคุณทุกขั้นตอนของการติดตั้งเพื่อเชื่อมต่ออุปกรณ์เข้ากับเครือข่ายของคุณ   นอกจากนี้ยังรองรับมาตรฐานการเชื่อมต่อ WPSด้วยการกดปุ่มเพื่ออนุญาตการเชื่อมต่อของอุปกรณ์เข้ากับเครือข่ายเพื่อความปลอดภัยที่มากขึ้น

close