DWA-192

AC1900 Wireless Dual Band USB 3.0 Adapter

DWA-192

AC1900 Wireless Dual Band USB 3.0 Adapter

AC1900 Selectable Dual Band Speeds 1300/600 Up to 1300Mbps (5GHz) or 600Mbps (2.4GHz) to delivery...

AC1900

Selectable Dual Band Speeds 1300/600

Up to 1300Mbps (5GHz) or 600Mbps (2.4GHz) to delivery fast wireless speed and less interference with maximum throughput. Enjoy HD video streaming, smooth gaming and voice over the 5GHz and Web surfing over the 2.4GHz.

D-Link DWA-192

เทคโนโลยีล้ำสมัย AC SmartBeam

DWA-192 AC1900 Wireless Dual Band USB 3.0 Adapter เทคโนโลยี AC SmartBeam  ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการกระจายสัญญาณโดยสัญญาณจะเสถียรขึ้นและปล่อยสัญญาณได้กว้างขึ้น และการใช้งานจากการเชื่อมต่อกับเข้าเครือข่ายไร้สายจะเร็วเพิ่มขึ้นอย่างมากกว่าแต่ก่อน

D-Link DWA-192 Beamforming

LED Indicator

The Gorgeous blue LED indicator indicate pairing status and network connection and pairing. Its LEDs can be switched off to prevent distraction at night when placed in bedrooms or common spaces. Certainly a design that will get everyone’s attention.

dwa-192_speed

สำหรับบ้านขนาดใหญ่

ให้สัญญาณครอบคลุมทั่วทั้งบ้านของคุณพร้อมความเร็วที่เพิ่มขึ้น  ทำให้คุณสามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ภายในบ้านได้เพิ่มขึ้น

USB 3.0

โหมด SuperSpeed ช่วยให้คุณสามารถถ่ายรับส่งข้อมูลได้เร็วขึ้น 10 เท่า

DWA-192_USB

DWA-192-WPS-pressbutton

WPS-sync

 

ปลอดภัยด้วยปุ่ม WPS

ใช้ Wireless Protected Setup (WPS) เพื่อเชื่อมต่อและใช้งานเครือข่ายความปลอดภัยสูงที่คุณสามารถเล่นเวปไซต์ ดูสตรีมมิ่งภาพยนตร์ได้ภายในไม่กี่นาที เทคโนโลยีการเข้ารหัสล่าสุดนี้เพื่อให้แน่ใจว่าการส่งข้อมูลบนเครือข่ายของคุณปลอดภัยและป้องกันการเข้าถึงถ้าไม่ได้รับอนุญาต

logo_compatible
Backward Compatible

DWA-192 1st AC1900 USB Adapter in the Market
First AC USB Adapter in the market

logo_winMac
Versatile

Supports Windows & Mac

close