DGS-1008A

8-Port Gigabit Desktop Switch In Plastic Casing

DGS-1008A

8-Port Gigabit Desktop Switch In Plastic Casing

-เครือข่ายความเร็วสูง -ประหยัดพลังงานโดยอัตโนมัติ -เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและประหยัดพลังงาน

การเชื่อมต่อ
• 8 ช่องกิกะบิตอีเธอร์เนตพอร์ตสำหรับการเชื่อมต่อแบบใช้สายความเร็วสูง
•  ฟังก์ชันแจ้งเตือนผู้ใช้กรณีสายไฟมีปัญหาผ่านหลอดไฟ LED

โหมดประหยัดพลังงาน
• ลดการใช้พลังงานเมื่อตรวจไม่พบการใช้งาน
• ปรับการใช้พลังงานโดยตรวจสอบจากความยาวของสายไฟที่เชื่อมต่อ

DGS-1008A เป็นผลิตภัณฑ์ของDLink รุ่นใหม่ที่เหมาะกับการใช้งานภายในบ้านหรือสำนักงานขนาดเล็กออกแบบโดยคำนึงถึงเทคโนโลยีสีเขียวทำให้สวิตช์รุ่นนี้ ช่วยประหยัดพลังงาน  ลดความร้อน ช่วยยืดอายุการใช้งานโดยที่ยังทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ  ประกอบด้วย8ช่องพอร์ตรองรับการเชื่อมต่อ
ความเร็วสูงระดับกิกะบิต   ที่สำคัญยังได้รับการันตีถึงคุณภาพของแบตเตอรี่ ลดการใช้สารเคมีที่เป็นอันตราย และบรรจุภัณฑ์ที่สามารถรีไซเคิลทำให้สวิตช์นี้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริง

รวดเร็วและน่าเชื่อถือ

D-Link DGS-1008A  ด้วย 8ช่องพอร์ตกิกะบิตอีเธอร์เน็ตความเร็วสูงแบบใช้สายเชื่อมต่อ ก็ช่วยเพิ่มความเร็วให้กับคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ในสำนักงานของคุณขึ้นอย่างชัดเจน    ด้วยมาตรฐานQoSซึ่งช่วยในการจัดลำดับความสำคัญของข้อมูลที่มีความสำคัญได้ส่งผ่านออกไปก่อนอย่างมีประสิทธิภาพแม้ในช่วงที่มีทราฟฟิคหนาแน่น   ง่ายต่อการใช้งานและรองรับเทคโนโลยี IPv6ซึ่งเริ่มเข้ามามีบทบาทมากขึ้นในปัจจุบัน

ฉลาดใช้พลังงาน

DGS-1008A จะช่วยให้คุณประหยัดพลังด้วยหลากหลายวิธี เช่น เพิ่มขึ้นจากรุ่นก่อน เช่น ลดการใช้พลังงานสำหรับพอร์ตที่ไม่มีการเชื่อมต่อ หรือพอร์ตที่เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์แต่คอมพิวเตอร์ตัวนั้นถูกปิดไว้อยู่ และยังมีฟังก์ชันที่สามารถตรวจสอบความยาวของสายเชื่อมต่อและปรับการใช้พลังงาน เพื่อช่วยให้คุณประหยัดพลังงานโดยไม่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการทำงานของเครือข่าย

เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

สวิตช์รุ่นนี้ถูกออกแบบมาโดยให้ความสำคัญถึงสิ่งแวดล้อม และได้มาตรฐานขององค์กรประหยัดพลังงานด้วยกฎระเบียบที่เข้มงวดเพื่อให้ผ่านมาตรฐานความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เราจึงได้ผลิตภัณฑ์ที่ยอดเยี่ยมตัวนี้ซึ่งการันตีได้ถึงประสิทธิภาพที่คุ้มค่าของแบตเตอรี่  ลดการใช้สารเคมีที่เป็นอันตรายสำหรับวัสดุการผลิต และที่สำคัญบรรจุภัณฑ์ที่สามารถรีไซเคิลทำให้สวิตช์นี้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริง

close