4-Bay SMB Pro Network Attached Storage

4-Bay SMB Pro Network Attached Storage

รายละเอียด: เหมาะสำหรับะุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง ที่มีความต้องการเชื่อมโยงไฟล์และการแบ่งปันไฟล์ระหว่างกัน ซึ่ง D-Link DNS-1100-04 ShareCenter Pro 1100 NAS เหมาะแก่ความต้องการด้านดังกล่าวที่มีอัตราการขยายตัวของข้อมูล และนอกจากนี้ต้องการการจัดการความปลอดภัยของข้อมูลในแต่ละส่วนด้วย ไฟล์เซิร์ฟเวอร์แบบ NAS ธุรกิจแบบ...

รายละเอียด:
เหมาะสำหรับะุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง ที่มีความต้องการเชื่อมโยงไฟล์และการแบ่งปันไฟล์ระหว่างกัน ซึ่ง D-Link DNS-1100-04 ShareCenter Pro 1100 NAS เหมาะแก่ความต้องการด้านดังกล่าวที่มีอัตราการขยายตัวของข้อมูล และนอกจากนี้ต้องการการจัดการความปลอดภัยของข้อมูลในแต่ละส่วนด้วย
ไฟล์เซิร์ฟเวอร์แบบ NAS
ธุรกิจแบบ SMBs มีความจำเป็นและต้องการใช้งาน NAS ไฟล์เซิร์ฟเวอร์ โดยมีประสิทธิภาพที่ดีเยี่ยมแบบ iSCSI ซึ่งมีหน้าเว็บในการจัดการไฟล์ การเข้าถึงไฟล์ ทำได้อย่างสะดวกและปลอดภัย
ตัวเลือกที่หลากหลายของการสำรองข้อมูล
สำหรับรุ่น DNS-1100-04 มีหลากหลายตัวเลือกในการกำหนดการสำรองข้อมูล โดยกำหนดได้โดยแอดมินของระบบ ซึ่งสใารถกำหนดวัน เวลา ที่ต้องการสำรองข้อมูล การสำรองข้อมูลไว้ที่ไหน นอกจากนี้สามารถกำหนดการสำรองข้ามเครือข่ายได้ด้วย ผ่านอินเตอร์เน็ตโดยการทำ FTP หรือใช้เว็บไฟล์เพื่อจัดการได้แบบง่ายๆ ด้วย นอกจากนี้ยังกำหนดให้เครื่องคอมพิวเตอร์มาตรฐานสามารถทำการแบ้คอัพไฟล์มาไว้ที่เซิร์ฟเวอร์ได้ด้วย
iSCSI สำหรับ IP เน็ตเวิร์ค
iSCSI เพิ่มการบริการรับส่งข้อมุลได้อย่างมีประสิทธิภาพ และรวดเร็ว ซึ่ง iSCSI สามารถกำหนดเป็นไดร์ฟหนึ่งในเครื่องคอมพิวเตอร์ได้ทันที ด้วยการกำหนดค่าต่างๆ ซึ่งกำหนดโดยแอดมินผู้ดูแลระบบ ให้สามารถใช้การสำรองข้อมูลได้ตามที่กำหนด โดยเป็นการใช้ประโยชน์สูงสุดของระบบเครือข่าย ซึ่งทำให้ประหยัดต้นทุนในการเก็บข้อมูลได้มากยิ่งขึ้นเมื่อเทียบต่อกิกะไบต์
เพิ่มความปลอดภัยของข้อมูล
การกำหนดบัญชีผู้ใช้งาน รวมถึงการจัดการผู้ใช้งาน กลุ่มผู้ใช้งาน ในการอ่านและบันทึกข้อมูล สามารถาร้างผู้ใช้งาน กลุ่มผู้ใช้งาน และกำหนดรหัสผ่านการเข้าถึงของ iSCSI ปลายทาง ด้วยการเข้าถึงแบบรหัสผ่าน นอกจากนี้ยังสนับสนุนการใช้งาน VLAN และการเข้ารหัสไฟล์แบบ AES และนอกจากนี้เทคโนโลยี  iSCSI ยังพัฒนาการเข้ารหัสข้อมูลด้วยวิธี Challenge-Handshake Authentication Protocol (CHAP) ซึ่งเป็นการยืนยันการเข้ารหัสข้อมูลกับระบบการจัดเก็บข้อมูล
การแชร์เครื่องพิมพ์ และสตรอเรจแบบ USB
ด้วยพอร์ต USB ทำให้การเชื่อมต่อทำได้หลากหลาย เช่นการทำพริ้นเตอร์เซิร์ฟเวอร์ การมอนิเตอร์เครื่องสำรองไฟ หรือการเชื่อมต่อสตรอเรจแบบ USB หรือแฟลชไดร์ฟ
การจัดการระบบ RAID เพื่อประสิทธิภาพและการทำงานคู่ขนาน 
สำหรับรุ่น DNS-1100-04 มาพร้อมคุณสมบัติของช่องใส่ฮาร์ดดิสก์แบบ Serial ATA (SATA) ถึง 4 ตัว รองรับการทำ RAID level 0, 1, 5, 6 หรือการกำหนดแบบ JBOD ผู้ดูแลระบบสามารถบริหารจัดการด้านเน็ตเวิร์คสตอเรจได้อย่างง่ายดาย โดยใช้ฮาร์ดไดร์ฟแบบ SATA ซึ่งมีราคาไม่แพงมากนัก โดยสามารถเพิ่มไดร์ฟได้ตามความต้องการ นอกจากนี้ยังมีระบบตรวจสอบฮาร์ดไดร์ฟแบบ S.M.A.R.T.  ช่วยให้เพิ่มความปลอดภัยของการเก็บข้อมูล และตรวจสอบอาการเสียของฮาร์ดไดร์ฟ ได้ล่วงหน้า
คุณสมบัติเพื่อโลกสีเขียวและการประหยัดพลังงาน
ซึ่งคุณสมบัติ Green Ethernet ช่วยให้ประหยัดพลังงาน ด้วยการลดสายไฟเพื่อการเชื่อมต่อลง การตัดการใช้งานพอร์ตที่ไม่ได้ใช้ ซึ่ง DNS-1100-04 สามารถใส่ฮาร์ดไดร์ฟ และกำหนดให้ประหยัดพลังงานได้ในเมื่อไม่มีการใช้ไดร์ฟตัวดังกล่าว และปลุกให้ตื่นเมื่อต้องการใช้งานไดร์ฟดังกล่าว และติดตั้งพัดลมอัจฉริยะจะเปิดใช้งานเมื่อมีความต้องการ และปรับความเร็วโดยอัตโนมัติ และทำให้ NAS เกิดความเย็นได้ตามความต้องการของระบบ

close