DES-1026G

24-Port Fast Ethernet Switch with 2 Gigabit Uplink

DES-1026G

24-Port Fast Ethernet Switch with 2 Gigabit Uplink

-มาตรฐานขนาด 19 แบบติดผนัง
-ไม่ปิดกั้นและสายความเร็ว
-เรียนรู้โดยอัตโนมัติของกำหนดค่าเครือข่าย

เครือข่ายแบบบูรณาการ

DES-1026G  24พอร์ตกิกะบิตสวิตช์ มีฟังก์ชันอัตโนมัติในการจัดการความเร็วระดับ 10/100 เมกะบิตต่อวินาที  ช่วยให้แต่ละองค์กรมีความยืดหยุ่นในการเชื่อมต่อในระดับความเร็วที่แตกต่างกันได้ ในขณะที่ช่องพอร์ตสามารถตรวจวัดความเร็วของเครือข่ายและอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่
จึงทำให้แต่ละอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับเครือข่ายของคุณจะได้รับความเร็วสูงสุดที่เป็นไปได้

การเชื่อมต่อเซิร์ฟเวอร์

พอร์ตกิกะบิตของสวิตซ์รุ่นนี้ช่วยให้คุณอัพเกรดความเร็วการเชื่อมต่อของเซิร์ฟเวอร์ในระดับกิกะบิต โดยไม่ต้องติดตั้งสายเคเบิลใยแก้วที่มีราคาแพง ทั้งสองพอร์ตสนับสนุนความเร็วระดับ 10/100/1000 เมกะบิตต่อวินาทีช่วยให้แต่ละองค์กรมีความยืดหยุ่นในการเชื่อมต่อในระดับความเร็วที่แตกต่างกันได้

ความปลอดภัยของข้อมูล

เมื่อสวิตช์ตรวจพบว่าข้อมูลที่ได้รับเกินกว่าบัฟเฟอร์ที่กำหนดไว้ จะมีฟังก์ชันนึงทำงานอัตโนมัติทันทีคือควบคุมการไหลของข้อมูลโดยลดจำนวนแพ็คเกตลงเพื่อให้เน็ตเวิร์คยังเสถียรและอุปกรณ์ตัวอื่นยังทำงานได้ตามปกติ

รองรับ MDI/MDIX

DES-1026G  ทุกช่องพอร์ตรองรับ MDI/MDIXเทคโนโลยี ซึ่งไม่จำเป็นต้องใช้สายครอสโอเวอร์หรืออัพลิงค์พอร์ต   แต่ละพอร์ตสามารถเสียบตรงไปยังเซิร์พเวอร์  ฮับและเราเตอร์หรือสามารถใช้สายตรงในการเชื่อมต่อได้เลย

อุปกรณ์พร้อมใช้งานทันที

สวิตช์รุ่นนี้พร้อมใช้งานได้ทันที ไม่ยุ่งยากในการติดตั้ง  มีพอร์ตรองรับการเชื่อมต่อถึง26พอร์ตกับคอมพิวเตอร์หลายตัวเพื่อแชร์ไฟล์งาน เพลง วิดีโอภายในบ้านหรือที่ทำงานได้อย่างง่ายดายและรวดเร็ว และสามารถเชื่อมต่อได้กับเซิร์ฟเวอร์แบบสัญญาณทางคู่หรือฮับแบบกึ่งสัญญาณทางคู่

close