DGS-1016A

16-Port Gigabit Desktop Switch In Plastic Casing

DGS-1016A

16-Port Gigabit Desktop Switch In Plastic Casing

ความเร็วกิกะบิตทุกพอร์ต ทุกพอร์ตของสวิทช์รุ่นนี้จะมีความเร็วสูงสุดที่แท้จริงในระดับกิกะบิต  แต่หากเครือข่ายเนตเวิร์กของคุณมีการใช้เทคโนโลยีทั้งแบบเก่าและแบบใหม่ผสมกัน ในแต่ละพอร์ตก็ยังสามารถกระจายความเร็วระดับอีเธอร์เน็ตมาตรฐาน อีเธอร์เน็ตแบบความเร็วสูง และกิกะบิตอีเธอร์เน็ตที่เหมาะสมให้แต่ละพอร์ตนั้นได้ นวัตกรรมการออกแบบ วัสดุภายนอกรุ่นนี้ถูกออกแบบโดยใช้พลาสติกที่มันเงาเป็นครั้งแรกสำหรับสวิทช์ที่เหมาะกับการใช้ในบ้านหรืออฟฟิศขนาดเล็กถึงขนาดกลางมีความต้องการใช้งานด้านเนตเวิร์กประสิทธิภาพสูงแต่งบประมาณต่ำ ด้วยการออกแบบที่มีขนาดกะทัดรัด น้ำหนักเบาช่วยลดระดับความร้อนจึงไม่ต้องมีพัดลม เพื่อช่วยระบายความร้อนในตัว ทำให้ไร้เสียงรบกวนขณะใช้งานและสามารถติดตั้งบนผนังได้ง่าย ฉลาดใช้พลังงาน จากนโยบายการพัฒนาอุปกรณ์โดยใส่ใจถึงสิ่งแวดล้อมทำให้สวิตช์รุ่นนี้ยิ่งช่วยให้คุณประหยัดพลังงานเพิ่มขึ้นหลากหลายวิธีจากรุ่นก่อน เช่น...

ความเร็วกิกะบิตทุกพอร์ต

ทุกพอร์ตของสวิทช์รุ่นนี้จะมีความเร็วสูงสุดที่แท้จริงในระดับกิกะบิต  แต่หากเครือข่ายเนตเวิร์กของคุณมีการใช้เทคโนโลยีทั้งแบบเก่าและแบบใหม่ผสมกัน ในแต่ละพอร์ตก็ยังสามารถกระจายความเร็วระดับอีเธอร์เน็ตมาตรฐาน อีเธอร์เน็ตแบบความเร็วสูง และกิกะบิตอีเธอร์เน็ตที่เหมาะสมให้แต่ละพอร์ตนั้นได้

นวัตกรรมการออกแบบ

วัสดุภายนอกรุ่นนี้ถูกออกแบบโดยใช้พลาสติกที่มันเงาเป็นครั้งแรกสำหรับสวิทช์ที่เหมาะกับการใช้ในบ้านหรืออฟฟิศขนาดเล็กถึงขนาดกลางมีความต้องการใช้งานด้านเนตเวิร์กประสิทธิภาพสูงแต่งบประมาณต่ำ ด้วยการออกแบบที่มีขนาดกะทัดรัด น้ำหนักเบาช่วยลดระดับความร้อนจึงไม่ต้องมีพัดลม
เพื่อช่วยระบายความร้อนในตัว ทำให้ไร้เสียงรบกวนขณะใช้งานและสามารถติดตั้งบนผนังได้ง่าย

ฉลาดใช้พลังงาน

จากนโยบายการพัฒนาอุปกรณ์โดยใส่ใจถึงสิ่งแวดล้อมทำให้สวิตช์รุ่นนี้ยิ่งช่วยให้คุณประหยัดพลังงานเพิ่มขึ้นหลากหลายวิธีจากรุ่นก่อน เช่น ลดการใช้พลังงานสำหรับพอร์ตที่ไม่มีการเชื่อมต่อหรือพอร์ตที่เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์แต่คอมพิวเตอร์ตัวนั้นถูกปิดไว้อยู่  และยังมีฟังก์ชันที่สามารถตรวจสอบความยาวของสายเชื่อมต่อและปรับการใช้พลังงานเพื่อช่วยให้คุณประหยัดพลังงานโดยไม่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการทำงานของเครือข่าย

เทคโนโลยีสีเขียว

DGS-1016D รุ่น16 พอร์ต ป็นผลิตภัณฑ์ของDLink รุ่นใหม่ที่เหมาะกับการใช้งานภายในบ้านหรือสำนักงานขนาดเล็กถึงขนาดกลางออกแบบโดยคำนึงถึงเทคโนโลยีสีเขียวทำให้สวิตช์รุ่นนี้ ช่วยประหยัดพลังงาน  ลดความร้อนช่วยยืดอายุการใช้งานโดยที่ยังทำงานได้เต็มประสิทธิภาพที่สำคัญยังได้รับการันตีถึงคุณภาพของแบตเตอรี่ลดการใช้สารเคมีที่เป็นอันตรายและบรรจุภัณฑ์ที่สามารถรีไซเคิลทำให้สวิตช์นี้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริง

close