DEM-434XT

10GBase-ZR SFP+ Transceiver (Singlemode 1550nm) – 80km

DEM-434XT

10GBase-ZR SFP+ Transceiver (Singlemode 1550nm) - 80km

SFP Transceiver 1 พอร์ต 10GBASE-LRM (พร้อม DDM) สำหรับสายไฟเบอร์ออปติกหลายแบบ, แหล่งจ่ายไฟ 3.3V (ไม่เกิน 200 เมตร)

ชุด 10G SFP + ของ D-Link เป็นอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล SFP + ชนิดถอดเปลี่ยนได้ง่ายที่เสียบปลั๊ก SFP + บนสวิทช์และรองรับ 10G Ethernet ตัวรับส่งข้อมูลโมดูล DFP 10GBASE SFP + ให้ลูกค้าเลือกตัวเลือกการเชื่อมต่ออีเธอร์เน็ต 10G ที่หลากหลายสำหรับศูนย์ข้อมูลตู้เดินสายไฟขององค์กรและแอพพลิเคชันการขนส่งผู้ให้บริการ

ฟอร์แมต Pluggable รูปแบบขนาดเล็กที่ปรับปรุงใหม่

ตัวรับส่งสัญญาณใช้รูปแบบ Pluggable Form Factor ขนาดเล็กที่ปรับปรุงแล้ว (SFP +) รูปแบบ SFP + มีขนาดเล็กกว่าปัจจัยอื่น ๆ เช่น Xenpak, X2 และ 10G XFP ทำให้มั่นใจได้ว่าจะมีต้นทุนต่ำกว่าลดการใช้พลังงานและความหนาแน่นของพอร์ตสูงขึ้น พวกเขาให้การขยายสัญญาณที่จำเป็นสำหรับข้อมูลที่จะส่งไปยังสายเคเบิลเครือข่ายจากพอร์ตและในทางกลับกันสำหรับพอร์ตที่จะรับข้อมูลจากสายเคเบิลเครือข่าย.

Hot Pluggable

ตัวรับส่งข้อมูล D-Link ทั้งหมดเป็นแบบ hot-pluggable คุณสามารถเชื่อมต่อตัวรับส่งสัญญาณในขณะที่ระบบเปิดเครื่องโดยไม่ก่อให้เกิดปัญหาใด ๆ อนุญาตให้โมดูลสามารถเพิ่มหรือลบโดยไม่รบกวนเครือข่าย

ความเร็ว 10G Ethernet

ตัวรับส่งสัญญาณรองรับ 10G Ethernet ซึ่งส่งผลให้มีการรับส่งข้อมูลได้รวดเร็วมากถึง 10Gbit / s. เร็วกว่า Gigabit Ethernet ถึง 10 เท่าและทำให้สวิตช์สามารถรับส่งข้อมูลได้เร็วขึ้นและมากขึ้นทำให้เหมาะกับความต้องการทางธุรกิจ.

การตรวจสอบวินิจฉัยระบบดิจิทัล (DDM)

โมดูล 10G SFP + 1 1 มีการตรวจสอบเวลาจริงของพารามิเตอร์ที่สำคัญรวมทั้งพลังงานและอุณหภูมิที่ส่งและรับอุณหภูมิและแรงดันไฟฟ้า ช่วยให้สามารถตรวจสอบการเชื่อมต่อไฟเบอร์ของโมดูลและตรวจหาปัญหาได้ง่าย.

การส่งผ่าน WDM แบบสองทิศทาง2

การส่งผ่าน WDM แบบสองทิศทางช่วยให้สามารถส่งข้อมูลพร้อมกันได้ทั้งสองทิศทางบนสายเคเบิลไฟเบอร์ ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการติดตั้งสายไฟเบอร์เสริมและช่วยให้สามารถจัดสรรแบนด์วิดท์ได้อย่างยืดหยุ่นมากขึ้น.
1 DEM-431XT-DD, DEM-432XT-DD, DEM-433XT-DD, และ DEM-435XT-DD only.
2 DEM-436XT-BXD and DEM-436XT-BXU models only.
close